Konuşmacılar


Cemal Onur Noyan
Transkraniyel Manyetik Stimülasyon Uygulama Pratikleri
Konuşmacı
*Transkraniyel Manyetik Stimülasyon Uygulama Pratikleri
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:50
Transkraniyel Manyetik Stimülasyon Uygulama Pratikleri
Konuşmacı
*Transkraniyel Manyetik Stimülasyon Uygulama Pratikleri
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:50
Derin Transkraniyel Manyetik Stimülasyon Uygulama Pratikleri
Konuşmacı
*Derin Transkraniyel Manyetik Stimülasyon Uygulama Pratikleri
Başlangıç Saati
16:00
Bitiş Saati
16:50
Gülsen Babacan Yıldız
Açılış Konuşması
Konuşmacı
*Açılış Konuşması
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:20
Psikiyatri ve Nöroloji’de Ortak Vaka Degerlendirmeleri
Konuşmacı
*Vaka-4: Parkinson Hastalıgında Nörolojik ve Psikiyatrik Belirtilerin Yönetimi
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:50
Distoni ve Tardif Diskinezi Botoks Uygulama Pratikleri
Konuşmacı
*Distoni ve Tardif Diskinezi Botoks Uygulama Pratikleri
Başlangıç Saati
14:00
Bitiş Saati
14:50
Distoni ve Tardif Diskinezi Botoks Uygulama Pratikleri
Konuşmacı
*Distoni ve Tardif Diskinezi Botoks Uygulama Pratikleri
Başlangıç Saati
15:00
Bitiş Saati
15:50
Hilmiye Nesrin Dilbaz
Turkey
Açılış Konuşması
Konuşmacı
*Açılış Konuşması
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:20
Nöropsikiyatride Mindfulness Uygulama Pratikleri
Konuşmacı
*Nöropsikiyatride Mindfulness Uygulama Pratikleri
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
11:50
Nöropsikiyatride Mindfulness Uygulama Pratikler
Konuşmacı
*Nöropsikiyatride Mindfulness Uygulama Pratikler
Başlangıç Saati
12:00
Bitiş Saati
13:00
Kayıhan Oğuz Karamustafalıoğlu
Açılış Konuşması
Konuşmacı
*Açılış Konuşması
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:20
Psikiyatri ve Nöroloji’de Ortak Vaka Değerlendirmeleri
*Moderatör
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:50
Psikiyatri ve Nöroloji’de Ortak Vaka Değerlendirmeleri
Konuşmacı
*Vaka-1: Geriatrik Depresyona Nöropsikiyatrik Yaklaşım
Başlangıç Saati
09:20
Bitiş Saati
09:50
Psikiyatri ve Nöroloji’de Ortak Vaka Degerlendirmeleri
*Moderatör
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:50
Psikiyatri ve Nöroloji’de Ortak Vaka Degerlendirmeleri
Konuşmacı
*Vaka-2: Nöropsikiyatrik Hastalıklar Açısından Polifarmasi ve Akılcı Ilaç Kullanımı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:50
Psikiyatri ve Nöroloji’de Ortak Vaka Degerlendirmeleri
*Moderatör
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
12:00
Psikiyatri ve Nöroloji’de Ortak Vaka Degerlendirmeleri
*Moderatör
Başlangıç Saati
13:00
Bitiş Saati
13:50
Lütfü Hanoğlu
Psikiyatri ve Nöroloji’de Ortak Vaka Degerlendirmeleri
Konuşmacı
*Vaka-2: Nöropsikiyatrik Hastalıklar Açısından Polifarmasi ve Akılcı Ilaç Kullanımı
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:50
Psikiyatri ve Nöroloji’de Ortak Vaka Degerlendirmeleri
Konuşmacı
*Vaka-3: Alzheimer Tipi Demansta Nörolojik ve Psikiyatrik Belirtilerin Yönetimi
Başlangıç Saati
11:00
Bitiş Saati
12:00
Neslihan Akkişi Kumsar
Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı
*Akılcı İlaç Kullanımı
Başlangıç Saati
09:00
Bitiş Saati
09:50
Psikoterapide Metaforlar; Nasıl İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?
Konuşmacı
*Psikoterapide Metaforlar; Nasıl İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?
Başlangıç Saati
10:00
Bitiş Saati
10:50